Subscribe

RSS Feed (xml)Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

12 Haziran 2008 Perşembe

oyun havaları romanya derlemeleri

Kırım ve Nogay Türklerinde "Kaytarma" veya "Kaytarmak Oyun" adlı meşhur oyunlar vardır. Genellikle, bu oyunlar çift (erkekle kız) oynanır. Çift hem oynar ve hem de karşılıklı şm (mani) söy-ler.
Aynca, ancak erkeklerin tek veya grup olarak oynanan oyunlar da vardır. Bunlara "Avur (ağır) hava yahut "akay havası" (erkek havası) derler. Bazı köylerde bu oyun havasının ismi "Anadan Öksüz Kalgaman" (Anadan Öksüz Kalmışım'dır)

ANADAN ÖKSIZ KALGAMAN (KALMIŞIM)
Anadan öksız kalgaman
Cangan otka yangaman
Sen garipke, men baygış
Selikamnı salgaman

Cebelek (te) otka canar mı?
Cengesin algan onar mı?
Cengesın taşlap kız algan
Tan atkanın tuyar mı?

Karılgaş (ta) kayda barsın
Kabatını taldırıp
Törem (de) kayda barasm
Meni (de) cangız kaldırıp ?

Hiç yorum yok: